Matrícula Escola Municipal de Música de A Coruña

Documentación necesaria para a inscrición:

1. Este formulario debidamente cumprimentado.

2. Xustificante do ingreso ou transferencia na conta Abanca ES50-2080-0008-3030-4001-7168, do importe de 71,61 euros, correspondente á taxa de matrícula. Este documento deberá ser adxuntado ao final deste formulario.

3. Xustificante de titularidade da conta bancaria na que se realizará a domiciliación dos pagos. 

DATA DE NACEMENTO:

Nº DE IRMÁNS NO CENTRO:

EMPADRONADO NA CORUÑA:

NACIONALIDADE:

IMPORTANTE: Este apartado é só para alumnos ata 8 anos de idade. Para nenos/as que cumpran os 8 antes do 31/12/2023 ou maiores de 8, cubrir ÁREA XERAL.
HORARIOS
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
IMPORTANTE: Este apartado é só para alumnos que cumpran 8 anos antes do 31/12/2023 ou de maior idade. Para menores de 8 anos, cubrir MÚSICA E MOVEMENTO.
INSTRUMENTO E MODALIDADE
HORARIOS
*Seleccionar nos desplegables de arriba para cada asignatura o día e hora que queres cursar. Importante: só se abrirá a clase das 15.30 horas se hai un mínimo de alumnxs matriculadxs.

IBAN ES

A continuación, debe subir un xustificante que acredite a titularidade do número de conta.
Este paso é para aqueles alumnos/as que queirades únicamente matricularvos en talleres.

NOTA: no caso de que te matricularas en Música e Movemento ou no Área Xeral, e queiras asitir algún dos talleres ofertados NON tes que cubrir este apartado. O que necesitas facer é enviar un correo electrónico a jefaturaem@coruna.gal cas túas preferencias e a Xefa de Estudos poñerase en contacto contigo o antes posible.
Nota: é obrigatorio adxuntar o xustificante de pago de tasas para poder finalizar o proceso de inscrpción. Polo que, naqueles casos de irmáns menores de 18 anos, empadroados no Concello da Coruña, que paguen unha única cuota, deberán adxuntar o mesmo xustificante en cada matrícula.