Matrícula Escola Municipal de Música de A Coruña

Documentación necesaria para a inscrición:

1. Este formulario debidamente cumprimentado.

2. Xustificante do ingreso ou transferencia na conta Abanca ES50-2080-0008-3030-4001-7168, do importe de 69,52 euros, correspondente á taxa de matrícula. Este documento deberá ser adxuntado ao final deste formulario.

3. Xustificante de titularidade da conta bancaria na que se realizará a domiciliación dos pagos. 

DATA DE NACEMENTO:

Nº DE IRMÁNS NO CENTRO:

EMPADRONADO NA CORUÑA:

NACIONALIDADE:

IMPORTANTE: Este apartado é só para alumnos ata 8 anos de idade. Para maiores de 8 anos, cubrir ÁREA XERAL.
HORARIOS
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
IMPORTANTE: Este apartado é só para alumnos maiores de 8 anos de idade. Para menores de 8 anos, cubrir MÚSICA E MOVEMENTO.
INSTRUMENTO E MODALIDADE
HORARIOS
*Só dispoñible en: piano clásico, piano moderno, gaita, guitarra eléctrica, batería, canto lírico, saxofón, percusión tradicional e acordeón
* Seleccionar nos desplegables de arriba para cada asignatura o horario: para empezar ás 15:30 ou ás 16:30. IMPORTANTE: Só se abrirá a clase das 15:30 se hai un mínimo de alumnxs matriculadxs.

IBAN ES

A continuación, debe subir un xustificante que acredite a titularidade do número de conta.
Este paso é para aqueles alumnos/as que queirades únicamente estar matriculados/as en talleres.

No caso de que a túa matrícula sexa para música e movemento ou para área xeral, e ademais queres participar nos talleres, envía un correo electrónico a jefaturaem@coruna.gal.

O segundo taller cobrarase.
Nota: é obrigatorio adxuntar o xustificante de pago de tasas para poder finalizar o proceso de inscrpción. Polo que, naqueles casos de irmáns menores de 18 anos, empadroados no Concello da Coruña, que paguen unha única cuota, deberán adxuntar o mesmo xustificante en cada matrícula.